CARNEEVAL ULTRAPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY

Zákazník

U nás v kuchyni, aneb jak se vaří Carneeval

Rozhodujícím momentem pro výrobu Carneevalu pro nás byla návštěva jedné z vyhlášených “kuchyní“ na granulovaná krmiva u anglického Manchesteru. Navštívili jsme ji v říjnu roku 2012. Zajímá Vás, stejně jako zajímalo nás, jak to v takovém provozu chodí?

Celý komplex je citlivou kombinací budov z červených pálených cihel a moderních výrobních hal o výšce několika pater, zasazený do prostředí typického anglického venkova. Výrobní část je navržena tak, aby nerušila ráz desítky let fungující farmy.

Farmu spolu s továrnou vlastní rodina farmářů hospodařící na půdě v okolí. S výrobou krmiv pro psy a kočky se rozhodli začít proto, aby co nejhospodárněji nakládali s přebytky své produkce. S poctivostí dobrého hospodáře dovedli farmu do podoby, kdy jsou schopni vyhovět všem běžným požadavkům, ale díky moderním technologiím také nárokům na výrobu krmiv s velmi vysokým obsahem čerstvého masa. To dokáže i v dnešní době ve skutečnosti jen pár linek na světě.

Suroviny

Záleží vždy jen na konkrétním zadavateli výroby, jakým způsobem k sestavení vlastního krmiva přistoupí. Požadavky na charakteristiku a kvalitu surovin jsou odrazem především morálky každého zadavatele. Například se může nakoupit o řády levnější kuřecí moučka oproti kuřecímu masu z farmy v okolí výrobního provozu. Umíte si ale asi sami představit, jaká je potom biologická hodnota a bezpečnost takové suroviny.

Například bílkoviny lze s velkou výtěžností čerpat z obilí. Je-li zadavateli i obilí drahé, pomůže si levnějším, z obilí vymytým lepkem, kyselinou chlorovodíkovou, hydrolyzovanými odpady živočišné výroby nebo dehydrovanými bílkovinami z téhož.

Ke stejné hladině bílkovin vede jak cesta solidní finanční investice do regionálního čerstvého a sušeného masa, tak pěšinka dlážděná pár penězi za masovou moučku x-té kvality, krmným obilím či za zmíněnými „dobrotami“. Pokud se obojí prodává za stejnou cenu, pak jsme v jednom případě nejen ohrozili svého psa, ale i naletěli.

Á propos - jak vypadá maso v granulích? Jako „losos“ se dá jednou legálně označit celá kuchaná ryba, jindy rybí kostra s vnitřnostmi beze střev, nebo rybí kůže, ploutve a právě ta nepoužitá střeva. První surovina bude stát "x" peněz, poslední zlomek z "x". A takto je to se vším, co se do krmiva přidá. Totéž nemusí být vždy totéž.

Naše všechny příchozí suroviny jsou laboratorně testovány jak bakteriologicky, tak i na nepovolené, či nežádoucí látky.

Jak to celé funguje

Nad obrazovkou řídícího počítače se schématem výroby nám bylo podrobně vysvětleno, jak se takové granule připravují. Pro zjednodušení si lze celý proces extrudace granulovaných krmiv představit jako například domácí přípravu játrových knedlíčků. Pojďme si teď zkusit tyto pomyslné "knedlíčky" společně uvařit.

Na začátku celého procesu si připravíme suroviny, které rozdělíme na suché a vlhké. Každý zadavatel má svůj vlastní recept, tedy typ i množství surovin přímo souvisí s receptem dané kuchařky.

Vstupní hromádku suchých surovin nasypeme do útrob velkého mlýnku, kde se vše důkladně promíchá a rozemele.

Do vzniklé směsi, která stále zůstává v útrobách linky, přidáme předem připravené vlhké suroviny. Pokud to daná receptura vyžaduje, přidáváme masový vývar spolu s pastou z rozemletého čerstvého masa. V opačném případě přidáme pouze vývar nebo vodu. Vše se znova promíchá a obě směsi se vzájemně spojí v jakési „těsto“.

Takto vzniklé “těsto” zahřejeme na dobu pouhých několik vteřin při teplotě od 80° do 130°C. Celá směs se tím bleskově a šetrně tepelně zpracuje, škrobová zrna extrudují. Stávají se tak pro psa lépe stravitelnými. V tento moment je extruze nutričně hodnotnějším způsobem přípravy tepelně opracované krmné dávky než je domácí vaření, či průmyslové pečení.

Při lisování tepelně opracovaných surovin za studena nedochází k extruzi škrobových zrn, a tím se takto neupravené škroby stávají pro psa nestravitelnými.

Celé „těsto“ za normálního tlaku protlačíme zařízením formujícím tvar našich „knedlíčků“.

Následně šetrně dosušíme a naše „knedlíčky“ máme téměř hotové.

Posledním výrobním krokem je pobyt v podtlaku, kde jsou při pokojové teplotě spolu s termolabilními vitamíny a nutričními doplňky pokropeny směsí tuků. Opakovaným střídáním normálního tlaku a vakua způsobíme skrz na skrz nasátí tukové složky.

Zbývá už jen, aby se vydýchaly a odebraly se na poslední kontrolní odběr vzorků.

V našem případě můžeme servírovat. V případě výroby granulovaného krmiva už ho čeká pouze potravinářský obal a expedice.

Carneeval

Z našeho pohledu je výroba granulí pro psy pouze jednou z možných úprav krmné dávky.

To, jestli takovou krmnou dávku připravujeme doma, nebo si ji necháme připravit někde jinde a doma už ji pouze servírujeme, nám nepřijde zase až tak důležité.

Co je pro nás ale opravdu důležité je, je to, z jakých surovin a v jakých poměrech je taková krmná dávka poskládána. Proto při výrobě krmiv Carneeval používáme pouze ty nejkvalitnější suroviny od ověřených dodavatelů. Každá ingredience v našich krmivech má své místo a účel.

Věříme, že vaši psi naši snahu ocení stejně tak, jako ji oceňují ti naši.

vystoupat nahoru