CARNEEVAL ULTRAPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY

Zákazník

Laboratorní testy

Vám, kdo se přece jen raději spoléháte na to, co je černé na bílém, předkládáme protokoly o laboratorních testech krmiva Carneeval akreditovanou slovenskou laboratoří. Máte možnost, se zde také dočíst něco málo o rizikových látkách běžně se vyskytujících a to nejen v krmivech pro psy.

Test nepřítomnosti aflatoxinu v krmivu Carneeval

Aflatoxiny jsou jedem, který ke své obraně proti jiným mikroorganismům produkují plísně rodu Aspergillus.

Plísně rodu Aspergillus se vyskytují běžně v půdě a jsou pomocí proudění vzduchu roznášeny do širokého okolí. Následně se snadno usídlí na organických látkách, kde se za příhodné teploty a vlhkosti množí. Obzvlášť jsou ohroženy obiloviny, ořechy a olejniny a tedy i potraviny s jejich obsahem.

Aflatoxiny zároveň patří mezi velmi silné kancerogeny. Po požití jídla kontaminovaného plísní rodu Aspergillus přecházejí aflatoxiny do jater, kde jsou přeměněny na velmi reaktivní látku epoxid aflatoxin M1. Ten pak může podle svého množství způsobit buď akutní selhání jater, nebo při dlouhodobém vystavení organismu nižším dávkám, zvrhnutí vnímavých buněk organismu do rakovinného bujení.

Aby byla potravina z dlouhodobého hlediska považována za bezpečnou, nesmí v ní hladina aflatoxinů převyšovat dle evropských norem hranici 0,05 ppb. V USA je tato hranice o řád benevolentnější.

Výsledky testu ve formátu .pdf ke stažení zde.

Test nepřítomnosti chemických konzervantů v krmivu Carneeval

Chemické konzervanty jsou látky, které prodlužují trvanlivost potravin a chrání je před znehodnocením způsobeným činností mikroorganizmů nebo oxidací (žluknutím). Ještě před padesáti lety jich nebylo třeba. Nešetřilo se cukrem a většina surovin pro přípravu jídla nebyla průmyslově zpracovávána. Co je dobré jíst čerstvé, se dříve také čerstvé jedlo. 

Chemické konzervanty jsou jmenovatelem dnešní doby, kdy je poptávka po levné produkci potravin, ve velkém množství a s co nejdelší trvanlivostí.

Spolu s masovým využíváním chemických konzervantů, vyvstala také nutnost stanovit normy pro jejich obsah. Hlavním důvodem bylo to, aby ty látky, které patří v různé míře k rizikovým, neohrozily bezprostředně při požití lidské zdraví.

Zrádnost chemických konzervantů spočívá především v jejich dlouhodobé kumulativní spotřebě.

I jednorázové požití konzervovaného výrobku může u některých jedinců způsobit obtíže jako např. alergii, hyperaktivitu atd. Při jednorázovém požití těchto látek, život s největší pravděpodobností ohrožen není, snad jen v případech velmi silných alergických reakcí, tzv. anafylaktických šoků.

Největší riziko přináší dlouhodobá konzumace těchto látek. Proto se stanovila potravinám jakási statisticky určená očekávaná množství roční spotřeby. Dávka daného konzervantu v tomto „nákupním košíku“ nesmí přesáhnout hodnoty, které by byly podezřelé z možného vyvolání zdravotního problému. V tomto případě na tom bude špatně ten, kdo se vymyká  svými stravovacími zvyklostmi daným předpokladům. Například ten, kdo používá ve větší míře kečup, pije „pro zdraví“ hodně chemicky konzervovaných minerálek. Následky nejsou patrné hned, ale účet se obvykle vystavuje až ve chvíli, kdy nám buňky začnou stárnout.

Látka BHA je zakázána pro konzumaci dětmi. Má však široké využití jako konzervační prostředek a stabilizátor v mnoha výrobcích jako jsou například nápoje, margarín, majonéza, zmrzlina, sladkosti, pečivo, žvýkačky, želatinové dezerty, produkty z brambor, kandované ovoce, snídaňové cereálie, droždí, sádlo, tuk do pečiva a další. Už vás někdy někdo nabádal, pokud s vámi večeří dítě, abyste si pečlivě prohlédli sáček s bonbony, skleničku s majonézou nebo sáček s krájeným chlebem?

Pokud jde o krmiva, vládne ještě mnohem větší benevolence, než je tomu u lidem určených potravin. Dovoleno je leccos, vždyť to nejí naše děti, ale psi. Zatímco dítě ty potraviny snad alespoň střídá, pes možná od svého pátého týdne života dostává většinou všechny své porce krmiva chemicky konzervované.

Nechali jsme v akreditované laboratoři na vzorku našich krmiv provést test na přítomnost těchto, nejčastěji v krmivech používaných chemických konzervantů:

  1. PROPYLGALLÁT -  zdraví škodlivá přísada, skóre škodlivosti 4  - v podezření jako příčina alergií, hyperaktivity, stresu.  Může způsobit podráždění žaludku nebo kůže.
  2. OKTYLGALLÁT - zdraví škodlivá přísada, skóre škodlivosti 4  - v podezření jako příčina alergií, hyperaktivity, stresu.  Následkem této látky se mohou se vyskytnout ekzémy, žaludeční problémy či otoky ústní dutiny. Provedené studie na zvířatech (krysách) naznačily zvýšenou úmrtnost spolu s možnými poruchami rozmnožování.
  3. DODECYLGALLÁT - zdraví škodlivá přísada - skóre škodlivosti 5 - přísada, která pravděpodobně způsobuje alergie, hyperaktivitu, stres. Může způsobit alergické reakce v hojnější míře než ostatní galláty. Může také způsobit vyrážku či žaludeční problémy. Studie na zvířatech (krysách) prokázaly ovlivnění jejich rozmnožovací schopnosti.
  4. BHA - BUTYLHYDROXYANISOL - skóre škodlivosti 3 - zdraví škodlivá přísada, nevhodná k použití u dětí, alergiků a osob citlivých na chemické přísady v potravinách.
  5. BHT - BUTYLHYDROXYTOLUEN - skóre škodlivosti 3 - zdraví škodlivá přísada nevhodná k použití u dětí, alergiků a osob citlivých na chemii v potravě. Může způsobit alergickou reakci. Studiemi na zvířatech bylo dokázáno, že tato látka má toxické účinky na játra, ledviny, plíce a vaječníky. U zvířat prokázaný kancerogen, u lidí pochopitelně tyto informace nejsou dostupné. Je doporučováno vyhýbat se konzumaci této látky. U citlivých jedinců může látka vyvolat alergické reakce - kopřivku, ekzémy, apod. Ve Velké Británii  je jeho použití v potravinářství zakázáno, zatímco v České republice je povoleno.

Žádný z testovaných chemických konzervantů nebyl v krmivech Carneeval přítomen. Je pro nás opravdu velmi důležité to, co denně servírujeme do misek našim psům.

Více informací o chemických konzervantech naleznete na www.emulgatory.cz  

Výsledky testu ve formátu .pdf ke stažení zde.

 

vystoupat nahoru