CARNEEVAL ULTRAPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY

Zákazník

O Antioxidantech

Každý z nás už toto rouškou tajemství zahalené slovo alespoň jednou zaslechl. Mluví se o nich jako o zdraví prospěšných, ale víme skutečně, co jsou to antioxidanty a v čem mohou být pro naše psy důležité?

Co to vlastně je?

Slovo antioxidant v doslovném překladu znamená „proti-oxidační“ nebo také „proti-kyslíkový“, což nám samo o sobě nic moc neprozradí. Abychom tedy správně pochopili, co to vlastně antioxidanty jsou a v čem spočívá jejich význam, měli bychom si na začátek vysvětlit několik souvisejících pojmů.

Oxidace buněk je ztráta atomů kyslíku z tělesných buněk nebo mezibuněčné tekutiny. Je zapříčiněná po kyslíku bažícími oxidačními činidly.

Oxidační činidla jsou v našem případě chemické látky poškozující buňky tím, že na sebe váží atomy kyslíku. Běžně se v těle vyskytují (jde například o peroxid vodíku nebo oxychloridy).

Volné radikály vznikají vlivem oxidačních činidel jako produkt buněčné oxidace. Narušují buněčné membrány, ničí DNA a jsou příčinou celkového chátrání provázejícího stárnutí. Volné radikály hrají význačnou roli při vzniku plicních a srdečních onemocnění a mohou vyvolávat rakovinu.

Pro lepší pochopení si zkuste oxidaci buněk představit jako jakousi „buněčnou korozi“, která vzniká zmiňovanými oxidačními činidly. Jejich následkem dochází k narušení buněk, vzniku volných radikálů, a tím také k opotřebení buňek a celkovému stárnutí organismu.

Antioxidanty jsou tedy látky omezující činnost volných radikálů, snižují pravděpodobnost jejich vzniku, a tím zpomalují proces oxidace v organismu.

Antioxidanty lze rozdělit na dvě skupiny - přírodní a syntetické.

Přírodní antioxidanty se běžně vyskytují v ovoci i zelenině. Jedná se především o kyselinu askorbovou (vitamín C). Dalším neméně důležitým zdrojem přírodních antioxidantů jsou oleje a lipidy. Tady jde především o tokoferoly (vitamín E). Existuje mnoho dalších zdraví prospěšných antioxidantů jako např. flavonoidy obsažené třeba v borůvkách, brusinkách nebo tzv. polyfenoly, které bychom našli v ovoci, zelenině a obilovinách.

V potravinářství slouží přírodní antioxidanty hlavně k ochraně potravin. Zabraňují žluknutí tuků, ztrátě vitamínů nebo znehodnocení aminokyselin.

Jak už bylo zmíňěno, existují také syntetické antioxidanty, které se také často používají ke konzervaci potravin. Vzhledem k tomu, že se v poslední době ukazuje, že mohou mít nepříznivý vliv na lidské zdraví, je lépe se jim vyhnout.

POZOR!  Jako antioxidanty bývají často chybně označovány také chemické látky např. BHA  (BUTYLHYDROXYANISOL) a BHT (BUTYLHYDROXYTOLUEN), které jsou běžně používány ke konzervaci potravin a jsou zdraví škodlivé.

Carneeval a antioxidanty

Jelikož běžná psí strava obvykle není schopna zabránit oxidaci buněk, cévních stěn, proteinů, tuků a dokonce ani molekul DNA, je třeba neustále doplňovat co nejsnáze vstřebatelné vitamíny, minerály a účinné antioxidanty. Pomůžeme tím výrazně zmírnit proces stárnutí i celkovou obnovu organismu.

Při výrobě našich receptur dbáme na to, aby byly správné antioxidanty přítomny v co možná největší míře. Vybíráme pouze kvalitní čerstvé ovoce a zeleninu, které nejenže poskytuji široké spektrum vitamínů a minerálů, ale také množství přírodních antioxidantů.

Jedním z našich důležitých cílů je také boj proti oxidačnímu stresu a s ním souvisejícími nepříznivými zdravotními následky.

Ve všech našich krmivech naleznete bohaté zdroje antioxidantů jako například organickou černou rýži, šípky, špenát, brokolici, borůvky, brusinky nebo sladké brambory.

Ke konzervaci našich krmiv používáme pouze a jenom přírodní konzervanty - tedy směs tokoferolů, vitamínů C a E.

vystoupat nahoru